Jak to działa?

  1. Tworzenie Zlecenia Produkcyjnego: Używasz formularza Excel do utworzenia listy operacji, którą następnie wgrywasz do modułu produkcyjnego. Istnieje również opcja tworzenia listy bezpośrednio w module. Możesz wygenerować Przewodnik Produkcyjny z kodami QR dla każdej operacji, co ułatwia operatorom wprowadzanie danych.
  2. Planowanie Realizacji Zleceń: Planujesz kolejność operacji dla poszczególnych zleceń, z możliwością planowania prac u firm zewnętrznych i wielokrotnego wykorzystania tego samego gniazda produkcyjnego.
  3. Drukowanie Przewodników Produkcyjnych: Możesz drukować przewodniki, które zawierają instrukcje operacji, na drukarce biurowej, decydując o formacie wydruku.
  4. Przekazywanie Przewodników Operatorom: Przewodniki z kodami QR opisują operacje do wykonania i są przekazywane operatorom.
  5. Meldowanie Rozpoczęcia Operacji: Operatorzy logują się do aplikacji, skanują kod QR z przewodnika lub wybierają operację na ekranie, a następnie rozpoczynają operację, co inicjuje liczenie czasu realizacji.
  6. Meldowanie Zakończenia Operacji: Po zakończeniu operacji operatorzy logują się do konsoli i wprowadzają dane dotyczące wykonanej pracy, w tym ilość wykonaną, odpad i informacje o zakończeniu operacji.

Problemy, które może rozwiązać simpligo:

  1. Monitorowanie Marży na Bieżąco: Brak danych, takich jak czas pracy operatorów, maszyn czy zużycie prądu, utrudnia monitorowanie marży. Proponowane rozwiązanie to mierzenie czasu pracy ludzi, maszyn, operacji i zleceń oraz prezentowanie tych danych w raportach, co jest przedstawiane jako łagodny krok w kierunku cyfryzacji.
  2. Monitorowanie Statusu Realizacji Zleceń: Trudności w śledzeniu postępu realizacji zleceń na bieżąco są rozwiązywane przez narzędzie do tworzenia, planowania zleceń i zbierania danych. To narzędzie pozwala na bieżące śledzenie postępu realizacji zlecenia.
  3. Analiza Danych ze Zbiorów Kartek i Plików Excel: Zamiast tradycyjnego gromadzenia danych na kartkach i w Excelu, proponowane jest wykorzystanie automatycznych raportów dostępnych online. Te raporty prezentują podsumowania ważnych danych i umożliwiają dynamiczną reakcję na zdarzenia.

Więcej szczegółów: https://simpligo.pl/ i pod e-mailem: mes@domicad.pl