Wtyczki do Inventora (VB/C#)

  1. Generowanie Plików na Laser: Wtyczka umożliwiająca automatyczne tworzenie optymalizowanych plików do cięcia laserowego, zgodnych z wymaganiami sprzętowymi. Ułatwia to szybkie przekształcanie projektów CAD w gotowe do użycia pliki do cięcia.
  2. Generowanie Listy Materiałowej: Plugin, który automatyzuje proces tworzenia szczegółowych list materiałowych (BOM). Umożliwia to efektywne zarządzanie zasobami i upraszcza planowanie produkcji.
  3. Eksport Plików do PDF: Wtyczka pozwalająca na szybki i łatwy eksport projektów do formatu PDF, co jest kluczowe dla prezentacji, dokumentacji i współpracy z zespołami niewykorzystującymi CAD.
  4. Generowanie Listy Rozkrojowej: Plugin do automatycznego tworzenia list rozkrojowych, co jest niezbędne w procesach produkcyjnych wymagających optymalnego wykorzystania materiałów i minimalizacji odpadów.

Te wtyczki znacząco zwiększają efektywność pracy z Inventorem, automatyzując kluczowe aspekty procesu projektowego i produkcji.

Przykład: